I. THỜI HẠN GIAO NHẬN HÀNG VÀ ĐỊA ĐIỂM GIAO HÀNG

1. Thời hạn giao hàng

  • Đối với cà phê: Azcoffee sẽ giao hàng ngay sau khi nhận được đơn đặt hàng trong vòng 24 giờ.
  • Đối với máy móc: Bàn giao theo điều khoản hợp đồng

2. Địa điểm giao hàng

Giao tận nơi cho khách hàng.

II. NGHĨA VỤ CỦA BÊN BÁN

  • Bên Bán chịu trách nhiệm về số lượng, chất lượng đối với toàn bộ các sản phẩm do Bên Bán cung cấp cho tới khi hàng đến tận nơi nội thành Đà Nẵng
  • Bên Bán có nghĩa vụ cung cấp mọi chỉ dẫn cần thiết đối với việc bảo quản, sử dụng hàng hoá theo quy định của Hợp đồng này cho Bên mua.
  • Hàng hoá do Bên Bán cung cấp phải đảm bảo đúng chất lượng (Có Giấy chứng nhận hàng hoá cung cấp đạt tiêu chuẩn chất lượng của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền)

III. NGHĨA VỤ CỦA BÊN MUA

  • Tổ chức tiếp nhận nhanh, an toàn, dứt điểm cho từng lô hàng.
  • Riêng mặt hàng cà phê, các đơn vị sau khi ký hợp đồng với AZcoffee sẽ được gối đầu 1 đơn hàng.
HOTLINE TƯ VẤN